Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe; Nastavíš-li moudrosti ucha svého, nakloníš-li srdce svého k opatrnosti; tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude chránit.Bible - Přísloví 2,1-10

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru.Marcus Valerius. Martialis

Pátek 25 březen 2005

Svátek: Gabriel

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Požehnání

Ne, nepřeji ti,
aby přes tebe nepřešel ani mráček utrpení,
aby tvůj budoucí život byl dlouhou cestou růžovým sadem,
abys nikdy nemusel prolévat slzy žalu,
abys nikdy nepocítil bolest –
ne, to vše ti nepřeji.
Mým přáním je:
Tvé dary ať s léty rostou.
Bůh tě jimi obdařil, aby naplňovaly radostí srdce těch, které miluješ.
Ať v každé hodině radosti i utrpení je Bůh s tebou a požehná ti;
nechť můžeš přebývat v jeho blízkosti.

(tradiční irská)