Dobré Jitro

dobrejitro.cz

A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.Bible - Žalm 104,27-29

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.A. Schweitzer

Pondělí 30 květen 2005

Svátek: Maxim

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Josef Pavlík

Zobrazit

Vyrovnaný

Jednou přišel k mistrovi bohatý muž, který se trápil otázkou.
„Je to pravda, že je v Písmu svatém napsáno, že člověk povstal z prachu a v prach se obrátí?“ ptal se mistra.

„Ale z toho přece nemusíš být skleslý,“ odpověděl mistr. „Kdybys povstal ze zlata a na konci života tě čekalo, že se obrátíš v prach, pak bys měl důvod k nespokojenosti. Ale jestliže jsi povstal z prachu a v prach se zase obrátíš, tak na co si vlastně stěžovat?“