Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Bible - Římanům 12,6-8

Nesmíme prosit o úlohy,
které odpovídají našim schopnostem,
ale o schopnosti, které odpovídají našim úkolům.Corrie ten Boom

úterý 23 srpen 2005

Svátek: Sandra

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Edvard Miškej

Zobrazit

Pouštěj chléb svůj po vodě...

Nabízíš svůj chléb těm,
kteří hladoví.
Bolí to.
Někdy se bojíš
a zasmušile se tážeš,
kolik je vlastně dost.
Sdílej
svůj chléb
s lidmi, kteří v zoufalství
k tobě vztahují svou dlaň,
aniž bys hleděl dopředu,
aniž bys přemýšlel o ceně.
S radostí a láskou
hodnou
Ježíšova dítka.

Petr Škrla