Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.Bible - Koloským 3,12.14

Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátele, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.F. M. Dostojevskij

Pátek 4 listopad 2005

Svátek: Hubert

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ZM

Zobrazit

Hlad po lásce

Velmi často máme chudé
ve svém domě
a nevíme o tom.
Myslíme si, že být hladový
znamená nemít chleba.
Ještě mnohem trpčí
je hlad po lásce.
Osamělost se šíří
stále víc...
Chudé musíme hledat
nejdříve ve svém domově,
pak u sousedů,
na ulici
a na celém světě.
Kristus nás poslal
do tohoto světa,
abychom byli jeho láskou
a jeho soucitem.

Matka Tereza