Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.Bible - Žalm 33,8.21

Žijte tak, abyste nemuseli kázat, ale pouze odpovídat.Pavel Kosorin

Pátek 8 prosinec 2006

Svátek: Ambrož

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Eva Miškejová

Zobrazit

Nauč mne naději...

Je to tak prosté.
Každá kniha má
poslední stránku,
každý závod cílovou pásku,
každá píseň svou poslední notu,
každá svíce
poslední kapku vosku.
Nebojím se zavřít knihu,
v níž jsem dočetl poslední stránku,
nebojím se konce závodu,
ani konce cesty.
Až přijde ten okamžik,
přál bych si od Tebe uslyšet,
"bylo to dobré"...

Petr Škrla