Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy.
Bible - Druhý list Korintským 13,8

Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě pak sluší klidná pevnost a chladná prostota.F. Peroutka

Pátek 6 červenec 2007

Svátek: Státní svátek - Mistr Jan Hus

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Kdyby celý svět mi říkal...

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.
Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.
Pravda je jen to, co jest dobrem všech.
Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.

Mistr Jan Hus