Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji.G. P. Cesbron

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;Bible - Kazatel 3,1.4.6

čtvrtek 28 srpen 2008

Svátek: Augustýn

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Radomír Špinka

Zobrazit

Loučení s prázdninami

Sbohem úsměvný kraji
toulavých oblaků
laskavých stromů
přátelských cest
rozkvetlých motýlů
pocestných studánek
mravenčích měst
Už musím domů
venkovské nebe
s ozvěnou hvězd –
průzračný zpěvavý kraji
odcházím bohatší
v duši tvou krásu
nastřádanou –
žeň léta nejsladší
Na shledanou

(Vítání světla, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2006)