Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. (SNC)Bible - Koloským 1,10

Jestliže poctivě a s úmyslem přispět k obecnému blahu pracujeme na získání vědomostí, potom v nás samých i kolem nás nastanou důležité změny.Ben Carson

čtvrtek 25 březen 2010

Svátek: Gabriel

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: ČSOP-ARON

Zobrazit

Znalosti znamenají mnoho

(pokračování z minulého dne)
Nyní se pokusím vyvrátit argumenty o škodlivosti vzdělávání.
Zaprvé – lidský mozek nelze „přetížit“. Mozek se skládá ze 14 miliard buněk a kdybychom dokázali využít celou jeho kapacitu, dokázal by tento náš „computer“ absorbovat znalosti celého lidstva od počátku až po současnost a ještě by zbylo místo pro další informace.
Zadruhé – mozek nejenže nelze „přetížit“, ale ještě k tomu dokáže uchovat vše, co do něj uložíme. Problém není v tom, jak informaci uložit, ale jak si ji zpětně vybavit. Jestliže informace zařazujeme do svých „paměťových souborů“ nesystematicky, nebo spojujeme podstatné s nepodstatným, vzniká z toho pochopitelně chaos.
Důležité jsou všechny znalosti, což někteří lidé odmítají akceptovat. Díky znalostem se nejen můžeme „přesouvat“ z jedné oblasti do druhé, ale rovněž i získat přehled a dospět k hlubšímu porozumění.

Směřovat výš, Advent-Orion 2002