Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! ‘Ach, můj pane,’ řekl mládenec Elíšovi, ‘co si počneme?’ ‘Neboj se,’ odpověděl mu. ‘S námi jich je víc než s nimi.’ Pak se Elíša modlil: ‘Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.’ Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! (B21)Bible - Druhá Královská 6,15-17

Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka.von Hardenberg

Pondělí 19 duben 2010

Svátek: Valérie

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Zdeňka Miškejová

Zobrazit

Jistota

Mistr chtěl svým žákům názorně vysvětlit, jak krátkozrace si lidé počínají ve své snaze zajistit si bezpečí.
„Jeden muž se nechal převézt přívozem přes mořskou úžinu. Když už byli dost daleko od břehu, ale druhý břeh ještě nebyl vidět, zvedla se bouřka, nebe se zatmělo a vysoké vlny cloumaly člunem sem a tam. Převozník bojoval s větrem, s přívaly deště a mohutnými vlnami. Za krátkou chvíli promokli až na kost a do lodi začalo téct. Převozník se starostlivě podíval po cestujícím a zděšeně vykřikl.
‘Zbláznil ses, proč liješ vodu do člunu?’ osopil se na něj.
‘Můj otec mě učil,’ křičel pasažér, ‘že se vždycky mám přidat na stranu silnějšího!’“

(Vitamíny pro duši, Vyšehrad 2004)