Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‘Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.’ Bible - Římanům 12,19

Člověk ovládaný touhou po pomstě se stále více vzdaluje od schopnosti odpustit, jelikož má pocit, že když se nehněvá, ztrácí energii.Max Lucado

úterý 5 říjen 2010

Svátek: František

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: Olda Roztočil (ČSOP-ARON)

Zobrazit

Pomsta...?

Přistihla jsem svého manžela, jak se schází s jinou ženou. Přísahal mi, že se to už nikdy nestane. Prosil mne, abych mu to odpustila, ale já jsem nemohla – nechtěla jsem. Byla jsem tak zatrpklá a tak neschopná spolknout svoji hrdost, že jsem nemohla myslet na nic jiného než na pomstu. Chtěla jsem, aby za to zaplatil – a to draze. Neměla jsem s ním ani trochu slitování. Zažádala jsem o rozvod, i když mne děti prosily, abych to nedělala. Dokonce i po rozvodu se mne můj manžel celé dva roky snažil získat zpět. Odmítla jsem mít s ním něco společného. On udeřil první, nyní jsem mu to vrátila. Přála jsem si jen jediné: ať za to zaplatí. Nakonec to vzdal a oženil se s milou vdovou, která měla dvě malé děti. Začal si znovu budovat svůj život – beze mne.Občas ho vídám. Vypadá tak šťastně. Oni všichni. A tady jsem já – stará ztrápená žena, která dovolila své hloupé hrdosti a tvrdohlavosti, aby zničila její život.
(Potlesk nebes, LUXPRESS spol. s r.o. 1998)

S lítostí v srdci, ale s nadějí na setkání oznamujeme všem příznivcům Dobrého jitra, že nás včera po těžké nemoci opustil náš dlouholetý spolupracovník Olda Roztočil z České Lípy. Projekt podporoval svými fotografiemi pod značkou ČSOP-ARON. Jsme vděčni Bohu za jeho život a nezištnou pomoc. (redakce DJ)