Dobré Jitro

dobrejitro.cz

Izraelští věřili, a proto před nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní.
Bible - List Židům 11,30

Častokrát v životě na jednoduchou otázku dostáváme nesprávné, ale upřímné odpovědi.
autor neznámý

čtvrtek 1 červen 2017

Svátek: Laura

předchozí další
Zobrazit kalendář
dobrejitro.cz

Autor: VeVe

Zobrazit

Staré dobré hradby Jericha

Kazatel navštívil chlapeckou třídu nedělní školy náboženství, aby zjistil, co se hoši učí.
„Kdo zbořil hradby Jericha?“ zajímalo ho.
„My to nebyli, pane!“ odpověděli chlapci.
„To je v téhle třídě normální?“ obrátil se na místního učitele.
„Jsou to čestní chlapci a já jim věřím,“ odpověděl učitel. „Nevěřím, že by někdo z nich byl něčeho takového schopen.“
Frustrován a zmalomyslněn přišel kazatel za vedoucím nedělní školy a vyprávěl mu o své návštěvě a odpovědi, jaké se mu dostalo.
„Bratře, znám toho učitele dlouhou dobu. A vlastně i jeho třídu,“ odpověděl vedoucí. „Jestli říkají, že to nemají na svědomí, já jim věřím.“
Kazatel celou věc přednesl před výborem sboru. Po dvou hodinách diskuze dospěli k závěru.
„Bratře kazateli, připadá nám zbytečné zabývat se takovou maličkostí. Jsme ochotni uhradit náhradu škody z fondu údržby sboru.“

(Moderní podobenství, Advent-Orion 2015)